Ebook ( Free ) – Tăng Tốc Bán Hàng Bằng Spin

0,0

  • Tên sách: Tăng Tốc Bán Hàng Bằng Spin

( Tăng Tốc Bán Hàng Bằng Spin không nói về nghệ thuật bán hàng thông qua các bí kíp mà đưa ra mô hình chuỗi câu hỏi SPIN là các câu hỏi Tình hình, câu hỏi Vấn đề, câu hỏi Gợi ý và câu hỏi Chi phí nhu cầu …)

  • Tác giả: Neil Rackham
  • Thể loại: Marketing – Bán hàng
  • Định dạng đọc Online và tải về: PDF ( Miễn phí )